Tiril`s verden
Veien blir til mens du lever...

Tiril`s verden
Tiril
Prinser og prinsesser
Kjærlighet
Kjærlighets installering
Alver
Engler
Lysopplevelser
Hekser
sannheter
Frihet
Livets skole
Steiner i grunnmuren vår
De nære ting
Verdier
Astrologi
Dagens horoskop
Poesien`s verden
Fremmede fugler
Gjøkungen,Spurven, Papegøyen
I am only me
Poetiske ord fra dere
Kloke ord
Drømmen om å reise
My Blog
Gjestebok
Gaver
Web-ringer
Bannere og linker
WebsAlbum


Musikk: Morten Harket


Grunnmuren vår
Vi trenger alle nok steiner i grunnmuren vår,

for å klare å gå oppreist.

Med andre ord styrken i oss

som gjør at vi klarer å takle

motgang og press lettere.

Ikke alle har fått disse steinene,

eller de kan ha blitt ødelagt underveis.

Men det er aldri for sent,

bare vi vet hva vi leter etter,

og hva vi mangler

for at vi skal bli hele mennesker.

 

Noe har jeg skrevet om allerede,

noe vil jeg skrive om etterhvert,

noe kommer her...

og kanskje finner jeg

flere steiner etterhvert.

Enten jeg,

eller sammen med dere.

 

Min sannhet er at grunnsteinene vi alle trenger er:

Kjærlighet  http://www.freewebs.com/emmali/kjrlighet.htm

Trygghet  Trygghet

Nærhet  Nærhet

Tillit

Frihet  http://www.freewebs.com/emmali/frihet.htm

Sannhet  http://www.freewebs.com/emmali/sannheter.htm

Tro

Håp

Fred

Røtter

Drømmer


                              

TrygghetTrygghet er å slippe uro og redsel.

 

Dessverre er det veldig mange av oss

som ikke føler trygghet i livet.

Barn blir født inn i familier

som er alt annet enn trygge for dem.

 

De vil da lære å forbinde alt med redsel senere i livet.

 

Hører de skritt utenfor,

forbinder de det med utrygghet.

 

Ser de noen som snakker,

uten å kunne høre,

tror de at de snakker om dem…

ler av dem.

 

Er det noen som tråkker på dem,

forsvarer de seg ikke,

fordi de er redd konsekvensene…

 

Strekker man ut hånden, er det ikke sikkert noen tar den.

 

Har vi ikke trygghet i livet,

tørr vi heller ikke å stole på noen.

Når vi ikke kan stole på noen,

får vi heller ikke trygghet i oss selv.

Det er en sirkel…

 

Men vi har alltid et valg,

og selv om dette kan være veldig tøft for noen,

så er faktisk det å kunne stole på noen

en vei til trygghet.

 

Trygghet er også mye annet for hver enkel av oss.

 

For de forfulgte,

er det å være innesperret,

en trygghet.

 

For den fattige,

er det å få mat hver dag,

en trygghet.

 

For den rike,

er tyverialarm,

en trygghet.

 

For mange er trygghet:

 • Å lære selvforsvar
 • Å ha selvkontroll
 • Et hjem
 • En jobb
 • God økonomi
 • Ha utdannelse
 • Ha materiell sikkerhet
 • Ha lynavleder på taket
 • Ha mennesker som er glad i deg
 • Ha kjærlighet i livet
 • Ha et sosialt nettverk
 • Ha penger nok… til husleie, strøm og mat
 • Å være friske

 

 

Noen føler trygghet ved rutiner,

mens andre føler seg trygge

når de føler seg frie til å gjøre som de vil.

 

Trygghet er så mye,

og den har ulik betydning for hver enkel av oss.

 

Kanskje finner vi ut at noen av de tingene

som vi trodde gjorde oss trygge,

faktisk ikke gir oss trygghet i det hele tatt?!?

 

Kanskje blir vi tvunget til

å finne andre måter å føle trygghet på,

når vi mister en trygghet?!?

 

Men selv om trygghet oppfattes forskjellig

fra menneske til menneske,

og også følelsen av

hva trygghet er,

kan forandres i løpet av livet,

så er det utrolig viktig

at vi har det i livet vårt.

 

 

Trygghet er en av steinene i grunnmuren vår…

den som bærer oss gjennom livet.

Nærhet


Nærhet er så mye,
og det er flere former for nærhet.
Jeg tror vi trenger alle,
men jeg tror også
at hvert enkelt menneske
trenger ulike mengder

av de forkjellige nærhetenen.

Vi har fysisk nærhet.
Alle trenger å bli tatt på,
og babyer dør uten berøring.

Noen av oss
får for lite fysisk nærhet som barn,
vokser opp og får et veldig stort behov
for kroppskontakt.


Andre av oss som opplever dette,
tror vi ikke lenger
har behov for denne typen nærhet.
Det er rett og slett skremmende.
Noe som igjen henger sammen med
vår sårbarhet.

Fysisk nærhet
og sårbarhet
henger på mange måter sammen.

Savnet vi fysisk nærhet da vi var små,
blir vi redde for å oppleve
den samme avvisningen
vi følte den gangen
vi prøvde å få den.
Derfor kan det føles

tryggere med avstand.

Fysisk nærhet er velvære
og ikke minst trygghet.
Har vi noen som tar på oss,
holder rundt oss,
så føler vi også

en indre trygghet.

Men ikke hvem som helst
kan gi oss denne tryggheten,
for den må komme fra noen
vi stoler på.
Noen vi allerede
føler en nærhet til.

 

Psykisk nærhet er når vi føler
at vi har kjemi med et annet menneske.
Når vi føler vi er på bølgelengde,
og den andre forstår oss.
Fordelen med psykisk nærhet,
er at vi ikke trenger
å være fysisk nære.
Vi kan gi hverandre mental nærhet
selv om vi er på hver vår side av jordkloden.

Psykisk nærhet kan på mange måter
være nesten like viktig mellom mennesker,
som den fysiske nærheten.
Kroppskontakt føles nært der og da,
men følelsen av nærhet forsvinner fort,
og savnet etter mer nærhet
kommer enda sterkere tilbake.

Den mentale nærheten derimot,
oppleves lenge etterpå.
Prater vi med noen
eller får et brev som er oppløftende,
er dette noe vi kan leve lenge på.
Den psykiske nærheten lever
selv om samtalen er over
eller brevet lest.

Men vi kan også oppleve en tredje form for nærhet,
åndelig nærhet
eller også kalt telepati.

Det er som om nærheten mellom oss
er på et annet plan.
Vi vet hva den andre tenker og føler
og vi sier de samme tingene samtidig.

Vi vet hvordan den andre har det,
føler med det samme når noe er galt,
og vi føler når den andre tenker på oss
eller har tenkt å ringe.
Det føles veldig spesielt
når vi møter noen
vi har denne nærheten til.topVelkommen til Tirils verden

Create a Free Website